PETITIE: MAAK ALLE 41 NIEUWE SCHOOLGEBOUWEN TOEGANKELIJK VOOR IEDEREEN.

De ministerraad van de Vlaamse regering heeft het licht op groen gezet voor 41 nieuwe grote schoolbouwprojecten in Vlaanderen en Brussel. Daarbij gaat veel aandacht naar duurzaamheid. On Wheels vraagt uitdrukkelijk aan de minister van Onderwijs om ook streng toe te zien op de toegankelijkheid van de gebouwen. Willen we inclusie in het onderwijs, dan moet de infrastructuur daarop zijn voorzien. Laat de nieuwbouw van scholen een schoolvoorbeeld worden van toegankelijkheid !

On Wheels wil de aandacht verstigen op toegankelijkheid van onze schoolinfrastructuur. Daarom vragen we om in elke nieuwbouwdossier toegankelijkheid mee bovenaan de lijst van bouweisen te zetten.

Via volgende link kan u onze petitie tekenen:

https://www.onwheelsapp.com/petitie

Dank om deze belangrijke vraag mee te verspreiden. Samen drukken we toegankelijkheid door.

Toegankelijkheid is voor iedereen !

Wie steunt ons?

Radio 2
Toecomst
Zymion
Stad Gent
Dag van de Zorg vzw
Deloitte
IBM
Technum
Provincie Vlaams-Brabant

Inschrijven op onze nieuwsbrief