Kabinet Elke Sleurs subsidieert On Wheels

In 2016 krijgt On Wheels weer de volle steun van het federaal Kabinet Elke Sleurs. En daar zijn we uiteraard zeer verheugd mee. We zullen ook heel wat kunnen in de wereld zetten met die steun. Tegen het einde van het jaar willen we 20 extra steden hebben opgemeten. Ook werken we hard aan de uitbouw van rolroutes in de steden. En tenslotte willen we graag nog meer innovatie voor onze gebruikers. Elke euro zal zeer goed besteed worden aan het verbeteren van de toegankelijkheid.

Wie steunt ons?

Radio 2
Toecomst
Zymion
Stad Gent
Dag van de Zorg vzw
Deloitte
IBM
Technum
Provincie Vlaams-Brabant

Inschrijven op onze nieuwsbrief