JOUW GEMEENTE, TOEGANKELIJKE GEMEENTE

In de periode van 1 juni 2017 tot 1 juni 2018 organiseerde de provincie Vlaams-Brabant de campagne “Jouw gemeente, toegankelijke gemeente? Samen werken we eraan !

Aan de hand van een 10 punten programma nodigden we lokale overheden in Vlaams_Brabant uit om gedurende 1 jaar actief te werken rond toegankelijkheid ( zie 10 puntenprogramma als bijlage ). 18 Vlaamsbrabantse gemeentes haalden de finish en verkregen het handvest van toegankelijke gemeente.

Voor personen met een beperking en ouderen blijft toegankelijkheid dé basisvoorwaarde om te kunnen deelnemen aan het maatschappelijk leven. Onderzoek wijst uit dat 20% van de bevolking nood heeft aan een toegankelijke omgeving. Lokale besturen spelen een cruciale rol in de uitbouw van een lokaal toegankelijkheidsbeleid.

Daarom lanceerde de provincie een 2de editie in 2019 en een 3de editie in 2020 van de haar campagne.

De gemeentes die de campagne met succes doorlopen verlengen of verkrijgen van de provincie officieel het ‘handvest van toegankelijke gemeente’ tot eind 2021.

Meer info