Screening Tractebel kantoren

In opdracht van Tractebel screenen we elk jaar een aantal van hun kantoorgebouwen. De toegankelijkheidscheck kadert in de aandacht van Tractebel voor diversiteit in de omgeving. Het is belangrijk dat kantoorinfrastructuur toegankelijk is, zodat gebruikers (klanten, personeel, leveranciers, bezoekers) geen ‘drempels’ dienen te overwinnen om op een zelfstandige wijze gebruik te kunnen maken van deze kantoorinfrastructuur. Integrale toegankelijkheid is niet enkel van belang voor personen met een (tijdelijke) beperking. Het verhoogt het comfort voor gewone gebruikers en schept een sfeer van openheid en diversiteit naar de buitenwereld. Zo zorgen we er voor dat elke persoon ongeacht zijn of haar beperkingen comfortabel kan werken bij Tractebel.

Meer info